Quick-mix SHK Tynk silikonowy

Tynk silikonowy

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

O produkcie

  • do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń
  • zabezpieczony przed agresją mikrobiologiczną
  • odporny na działanie glonów, potwierdzona badaniem w ITB
  • samoczyszczący, o niskiej nasiąkliwości, hydrofobowy
  • wysoka odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
  • elastyczny, dyfuzyjny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia
  • biały lub barwiony w systemie ColorSelect
  • do aplikacji ręcznej i natryskowej
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2, 2 mm ok. 3,0 kg/m2

Zastosowanie:

• do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
• do stosowania w systemach ociepleń quick-mix z izolacją termiczną z płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej
• do stosowania na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe, cementowe oraz
na podłożach betonowych
• wewnątrz i na zewnątrz

Jakość i niezawodność:

• pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
• barwienie w systemie quick-mix ColorSelect

Przygotowanie podłoża:

Podłoża należy ocenić zgodnie ze wskazaniami obowiązujących norm oraz zasad sztuki budowlanej. Podłoże musi być równe, czyste, suche
oraz wolne od substancji i powłok pogarszających przyczepność. Podłoża zaleca się gruntować barwionym w masie podkładem tynkarskim
GTA. Podłoża osypujące się oraz spękane usunąć lub naprawić w sposób gwarantujący ich odpowiednią wytrzymałość. Podłoża porażone
przez glony oraz grzyby oczyścić mechanicznie, zmyć wodą pod ciśnieniem a następnie zneutralizować preparatami do usuwania porażeń
biologicznych APE.

Aplikacja:

Wyrób gotowy do użycia. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Na jednej płaszczyźnie
nakładać tynki o tej samej szarży produkcyjnej. Tynk nakładać w sposób ciągły, metodą “mokre na mokre”, aby uniknąć widocznych połączeń.
Świeży tynk należy chronić przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak silne nasłonecznienie, porywisty
wiatr, mróz, deszcz.
Nakładanie ręczne:
Materiał nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Nakładać równomierną warstwę na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże,
a następnie pacą z tworzywa sztucznego nadać mu właściwą fakturę. Nie zraszać powierzchni wodą.
Nakładanie maszynowe:
Produkt nadaje się do aplikacji maszynowej za pomocą agregatów do natrysku, np. GRACO RTX 5500 PI, dysza 6 mm. Metodą prób należy
dobrać właściwe ciśnienie robocze. Płynnymi ruchami nanosić tynk na podłoże z odległości około 40cm. Materiał należy nakładać
do momentu uzyskania pełnego pokrycia podłoża. Przed aplikacją zaleca się kontakt z Działem Technicznym.

Zużycie:

struktura baranek, 1,5 mm ok. 2,5 kg/m 2
struktura baranek, 2,0 mm ok. 3,0 kg/m 2
struktura baranek, 3,0 mm ok. 4,0 kg/m 2
(*) – ostateczna wartość zużycia zależna od materiału i równości podłoża, sposobu aplikacji oraz warunków atmosferycznych podczas nakładania warstwy

Temperatura stosowania:

Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nakładania i schnięcia tynku powinna być wyższa od temperatury punktu rosy, oraz wyższa niż
+5°C. Maksymalna temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nakładania tynku nie powinna być wyższa niż +25ºC.

Czas schnięcia:

W temperaturze otoczenia +20°C i wilgotności względnej powietrza 65% czas schnięcia wynosi ok. 24 godziny. Pełne związanie
i stwardnienie tynku po około 48 godzinach od naniesienia. Wyższa wilgotność i niższa temperatura mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu narzędzia wypłukać w czystej wodzie.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej nie niższej niż +5°C przez 24 miesiące od daty produkcji.
Nie należy dopuszczać do przegrzewania pojemników podczas przechowywania.

Opakowanie:

Wiadro 25 kg

Bezpieczeństwo:

Produkt oznakowany wg norm i przepisów unijnych o obrocie materiałami niebezpiecznymi. Produkt jest bezpieczny, nie wymaga specjalnego
transportu.

Recykling odpadów:

Opakowanie nadaje się do recyklingu tylko po uprzednim oczyszczeniu z resztek masy.

Uwaga:

Chronić oczy i skórę poprzez stosowanie odzieży ochronnej. Elementy ze szkła, ceramiki, klinkieru, kamienia naturalnego
i metalu starannie przykryć. Zabrudzenia natychmiast opłukać i zmyć wodą. Informacje uzyskano w wyniku prób i wieloletniego
doświadczenia praktycznego. Nie dają się one przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie
we własnym zakresie niezbędnych prób. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

spoiwo: na bazie żywic silikonowych, polisiloksanu oraz kopolimerów akrylowych
uziarnienie: 1,5; 2 oraz 3 mm
gęstość: ok. 1,9 kg/l
kolor: biały lub barwiony w systemie quick-mix Color Select
pH: 9,0
przepuszczalność pary wodnej: V 2 średnia
absorpcja wody: W 3 mała
Przyczepność: ≥ 0,3 MPa
współczynnik przewodzenia ciepła, λ: NPD
reakcja na ogień: A2-s1,d0
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.
( ⃰ )– ostateczna wartość zużycia zależna od materiału i równości podłoża, sposobu aplikacji oraz warunków atmosferycznych podczas nakładania masy tynkarskiej

Do pobrania