Quick-mix SXK SISI Tynk siloksanowy

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

Właściwości:

• na bazie unikalnej kombinacji spoiw silikonowych i silikatowych
• zabezpieczony przed agresją biologiczną
• odporność na działania glonów, potwierdzona badaniem w ITB
• odporny na zabrudzenia
• dyfuzyjny
• hydrofobowy
• wodoodporny i mrozoodporny
• o fakturze baranka lub kornika
• wysoka przyczepność do podłoża
• duża trwałość kolorów – odporny na działanie promieniowania UV
• odporny na powstawanie mikropęknięć
• do aplikacji ręcznej lub maszynowej

Zastosowanie:

• do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
• do stosowania w systemach ociepleń quick-mix z izolacją termiczną z płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej
• do stosowania na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe, cementowe
oraz na podłożach betonowych
• wewnątrz i na zewnątrz

Jakość i niezawodność:

• pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001
• barwienie w systemie quick-mix ColorSelect

Przygotowanie podłoża:

Podłoża należy ocenić zgodnie ze wskazaniami obowiązujących norm oraz zasad sztuki budowlanej. Podłoże musi być równe, czyste, suche
oraz wolne od substancji i powłok pogarszających przyczepność. Podłoża zaleca się gruntować barwionym w masie podkładem tynkarskim
GTA. Podłoża osypujące się oraz spękane usunąć lub naprawić w sposób gwarantujący ich odpowiednią wytrzymałość. Podłoża porażone
przez glony oraz grzyby oczyścić mechanicznie, zmyć wodą pod ciśnieniem a następnie zneutralizować preparatami do usuwania porażeń
biologicznych quick-mix APE.

Aplikacja:

Wyrób gotowy do użycia. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Na jednej płaszczyźnie
nakładać tynki o tej samej szarży produkcyjnej. Tynk nakładać w sposób ciągły, metodą “mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.
Nakładanie ręczne: Materiał nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Nakładać równomierną warstwę na odpowiednio przygotowane
i zagruntowane podłoże, a następnie pacą z tworzywa sztucznego nadać mu właściwą fakturę. Nie zraszać powierzchni wodą.
Nakładanie maszynowe: Produkt nadaje się do aplikacji maszynowej za pomocą agregatów do natrysku, np. GRACO RTX 5500 PI, dysza 6
mm. Metodą prób należy dobrać właściwe ciśnienie robocze. Płynnymi ruchami nanosić tynk na podłoże z odległości około 40 cm. Materiał
należy nakładać do momentu uzyskania pełnego pokrycia podłoża. Przed aplikacją zaleca się kontakt z Działem Technicznym.

Uwagi wykonawcze:

Świeży tynk należy chronić przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: silne nasłonecznienie, porywisty
wiatr, mróz, deszcz. Zalecany współczynnik odbicia światła rozproszonego HBW dla systemów ociepleń quick-mix powinien być większy od
20. Aplikację tynku w kolorach o współczynniku HBW mniejszym od 20 wykonywać po konsultacji z Działem Technicznym. Intensywne kolory
o współczynniku odbicia światła mniejszym od 20 powinny być stosowane na niewielkich powierzchniach elewacji. Stosowanie ich na
znacznych powierzchniach może powodować intensywne nagrzewanie elewacji a w konsekwencji duże naprężenia termiczne w podłożu.
Nie stosować tynku na powierzchniach poziomych. Renowację wyprawy tynkarskiej wykonywać w oparciu o farby elewacyjne quick-mix.

Zużycie:

struktura baranek, uziarnienie 1,5 mm ok. 2,5 kg/m 2
struktura baranek, uziarnienie 2,0 mm ok. 3,0 kg/m 2
(*)– ostateczna wartość zużycia zależna od szorstkości , równości podłoża, sposobu aplikacji oraz warunków atmosferycznych podczas nakładania masy tynkarskiej

Temperatura stosowania:

Temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nakładania i schnięcia tynku powinna być wyższa od temperatury punktu rosy,
oraz wyższa niż +5°C. Maksymalna temperatura otoczenia oraz podłoża podczas nakładania tynku nie powinna być wyższa niż +25ºC.

 

Czas schnięcia:

W temperaturze otoczenia +20°C i wilgotności względnej powietrza 65% czas schnięcia wynosi ok. 24 godziny. Pełne związanie
i stwardnienie tynku po około 48 godzinach od naniesienia. Wyższa wilgotność i niższa temperatura mogą wydłużyć czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu wypłukać w czystej wodzie.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej nie niższej niż +5°C przez 24 miesiące od daty produkcji.
Nie należy dopuszczać do przegrzewania pojemników podczas przechowywania.

Bezpieczeństwo:

Produkt oznakowany wg norm i przepisów unijnych o obrocie materiałami niebezpiecznymi. Produkt jest bezpieczny, nie wymaga specjalnego
transportu.

Opakowanie:

Wiadro 25 kg.

Recykling odpadów:

Opakowanie nadaje się do recyklingu tylko po uprzednim oczyszczeniu z resztek masy.

Uwaga:

Zawiera produkty biobójcze: Terbutryna CAS: 886-50-0, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on CAS: 26530-20-1, Pirytionian cynku CAS: 13463-41-7,
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6, Masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS: 55965-84-9. Chronić oczy i skórę poprzez stosowanie odzieży ochronnej.
Elementy ze szkła, ceramiki, klinkieru, kamienia naturalnego i metalu starannie przykryć. Zabrudzenia natychmiast opłukać i zmyć wodą.
Informacje uzyskano w wyniku prób i wieloletniego doświadczenia praktycznego. Nie dają się one przenieść na każdy wariant zastosowania.
Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie niezbędnych prób.. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w
ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

spoiwo: silikonowe, silikatowe i polisiloksanowe
uziarnienie: 1,5 mm, 2mm lub 3 mm
gęstość: ok. 1,91 kg/l
kolor: biały lub barwiony w systemie quick-mix Color Select
pH: 9,0
zużycie: 1,5 mm ok. 2,5 kg/m 2 ; 2,0 mm ok. 3,0 kg/m 2
przepuszczalność pary wodnej: V 2 średnia
absorpcja wody: W 2 średnia
Przyczepność: ≥ 0,3 MPa
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.

Do pobrania