QUICK-MIX BUP Tynk mozaikowy

Do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Do układania na systemach ociepleń. Hydrofobowy, odporny na wpływ czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zmywanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zużycie: ok. 4-5 kg/m².

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

Właściwości:

• do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
• na bazie barwionego kruszywa
• odporny na działanie warunków atmosferycznych i mrozu
• możliwość dostawy z różnymi wzorami dekoracyjnymi
• wysoka odporność na uderzenia
• mostkujący drobne rysy i pęknięcia
• odporny na zabrudzenia
• odporny na zmywanie i szorowanie
• trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie:

• do wykonywania warstw ochronno-dekoracyjnych:
– w obszarze cokołów, przyziemia lub stref o dużych natężeniu ruchem pieszym
– na odpowiednio przygotowanych tynkach i powierzchniach betonowych
– w systemach ociepleń quick-mix
• do klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń biurowych, stref wejściowych itp.
• do wykańczania powierzchni ścian zewnętrznych (bonie, kolumny, gzymsy, elementy architektoniczne)
• wewnątrz i na zewnątrz

Jakość i niezawodność:

• spoiwo – dyspersja tworzywa sztucznego
• granulat marmurowy lub ziarna kamieni naturalnych i grys dekoracyjny
• kontrola jakości

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od kurzu i pyłów, smarów, olejów, wosków i innych środków zmniejszających przyczepność. Przed
wstępnym przygotowaniem podłoża należy względnie ocenić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych, np.: EN 13914.
Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB 447/2009 oraz Warunkach Technicznych Wykonawstwa, Oceny
i Odbioru Robót Elewacyjnych z zastosowaniem ETICS opracowanych przez SSO (wyd.03/2015). Przed aplikacją tynku BUP na podłoża
cementowe i cementowo-wapienne oraz warstwy zbrojone systemów ociepleń podłoże należy zagruntować gruntem tynkarskim GTA.
Zalecana kolorystyka gruntów znajduje się w tabeli. Stare powłoki malarskie o słabej przyczepności, farby klejowe, wapienne i tapety należy
usunąć. Płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie o dużej chłonności należy przygotować stosując grunt tynkarski GTA.

Aplikacja:

Gotowy do użytku. Bezpośrednio przed aplikacją przemieszać jedynie kielnią, nie zaleca się mieszania za pomocą urządzeń mieszających
(mieszadło wolnoobrotowe itp.). Tynk dekoracyjny nakładać równomiernie warstwą o grubości min. 1½ razy grubszą niż grubość ziarna.
Kolejne warstwy nakładać metodą „świeże na świeże” i wygładzić. Przy temperaturze + 20C i 65% względnej wilgotności powietrza tynk
dekoracyjny jest odporny na działanie deszczu po jednym dniu. Niskie temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają proces schnięcia.
Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (silny wiatr, wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni
słonecznych) jak również niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych (deszcz, mróz, itd.).

Zużycie:

Zużycie jest zależne od uziarnienia w stosowanym tynku dekoracyjnym.

Produkt Wielkość ziarna Zużycie
BUP 20/ 21/ 23/ 27/ 28/ 32/ 41/ 43/ 44/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56/ 57 1,0-1,6 mm ok. 4-5 kg/m 2

Temperatura stosowania:

Temperatura otoczenia oraz podkładu podczas stosowania i schnięcia wyprawy nie powinna być niższa niż + 5°C i być wyższa 25°C.

Czas schnięcia:

W temperaturze otoczenia 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% czas schnięcia wynosi 24 godziny. Wyższa wilgotność
i niższa temperatura znacznie wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Używać narzędzi nierdzewnych. Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Przechowywanie:

W oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej nie niższej niż +5°C w oryginalnym opakowaniu; 24 miesiące od daty
produkcji. Chronić przed przegrzaniem. Nie pozostawiać otwartych i napoczętych pojemników.

Bezpieczeństwo:

Podłoża chronić przed zabrudzeniem poprzez dokładne osłonięcie. Taśmy maskujące usunąć niezwłocznie po zakończeniu aplikacji tynku.
W wyniku zastosowania kruszyw pochodzenia naturalnego dopuszczalne są drobne różnice w kolorach. Zaleca się używanie materiału na
jednej powierzchni optycznej z partii towaru o tym samym numerze szarży. Chronić oczy i skórę.

Opakowanie:

Wiadro 25 kg.

Uwaga:

Informacje są oparte o badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania, w związku z tym zalecamy
przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne
warunki handlowe.

Dane techniczne:

uziarnienie: 1,0-1,6 mm
temperatura obróbki: +5°C do +25°C
grubość warstwy: 1,5 razy grubości ziarna
zużycie: ok. 4-5 kg/m 2 przy uziarnieniu 1,0–1,6 mm
opakowanie: 25 kg
kolor: 20/ 21/ 23/ 27/ 28/ 32/ 41/ 43/ 44/ 46/ 47/ 48/ 49/ 50/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56 57
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.