RAPTOR 5KG Gotowa gładź polimerowa FRANSPOL

Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor to najwyższej jakości, gotowa do użycia gładź przeznaczona głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie.

Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem.

Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach.

Można ją używać na podłożach betonowych, tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

Ze względu na wysoką elastyczność oraz wyraźny efekt tiksotropowy

Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu zarówno metodą ręczną, wałkiem jak i za pomocą agregatu natryskowego.

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

ZASTOSOWANIE Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor to najwyższej jakości polimerowa, gotowa do użycia gładź przeznaczona do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie.
Pozwala doprowadzić ściany i sufi ty do idealnej gładkości przed malowaniem. Sprawdza się doskonale podczas ostatecznego wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach. Można ją używać na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo – wapiennych, płytach g-k, itp. wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na wysoką elastyczność oraz wyraźny efekt tiksotropowy [pod działaniem naprężenia ścinającego (intensywnego mieszania) upłynnia się- pozornie zmniejsza lepkość, a następnie “gęstnieje” w ciągu ok. 10-14 h]. Jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu
zarówno pacą, wałkiem jak i za pomocą agregatu natryskowego.

WŁAŚCIWOŚCI Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor spełnia wymagania technicznego wykonania i odbioru robót w zakresie Q2, Q3, Q4. Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

– gotowa do użycia

– idealna do natrysku

– optymalny czas obróbki

– łatwość aplikacji i szlifowania

– optymalna twardość

– gładka powierzchnia

– wysoka przyczepność

– efekt tiksotropowy [pozorna zmiana lepkości („gęstości”)]

– możliwość stosowania: „mokre na mokre”

– aplikacja wałkiem

– bezpyłowa

– obróbka metodą zacierania na mokro.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Konieczność gruntowania uzależniona jest od rodzaju, jakości i chłonności podłoża, które należy ocenić przed przystąpieniem do szpachlowania. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor jest fabrycznie gotowa do aplikacji ręcznej [pacą ze stali nierdzewnej]. Stosując agregat lub wałek – przed użyciem masę dokładnie wymieszać bez konieczności rozcieńczania (dopuszcza się dodanie do 2% wody).
Prace prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza do 70%. Na przygotowane podłoże masę nanosić jednorazowo warstwą grubości od 1 do 3 mm. W przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Możliwe jest nakładanie drugiej warstwy metodą „mokre na mokre”, tj. po wstępnym związaniu pierwszej warstwy (po około 2 h, kiedy przy dotyku masa nie przykleja się do palców). Proces wysychania ulega wydłużeniu im grubsza warstwa, niższa temperatura i wyższa wilgotność. Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić, zagruntować i pomalować. Gotową Gładź Szpachlową RAPTOR można obrabiać metodą zacierania na mokro. Wstępnie związaną powierzchnię skrapiamy wodą, następnie wyciągamy mleczko za pomocą gąbki o drobnym oczku.
Po zmatowieniu mleczka wyrównujemy powierzchnię, najlepiej przy użyciu pacy do SZTABLATURY. Powierzchnia musi być na tyle związana, aby gąbkowanie nie powodowało powstawania rowków na powierzchni. Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi. Ważne: W przypadku wydzielenia się w opakowaniu płynu na powierzchni masy należy ją wymieszać, co spowoduje jej upłynnienie i w celu użycia jej do nakładania ręcznego niezbędne jest odczekanie 10-14 godzin, aby nastąpił powrót do początkowej konsystencji.

WYDAJNOŚĆ Zależnie od grubości warstwy i równości podłoża, średnio zużywa się ok. 1 kg/1 m², na każdy 1 mm warstwy.

OKRES SKŁADOWANIA W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy w temp. od +5°C do +25°C. Nie dopuścić do zamarznięcia produktu. Unikać nasłonecznienia oraz bezpośredniego działania źródeł ciepła.

GWARANCJE I UWAGI Gotowa Gładź Szpachlowa Raptor jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi.