Lateksowa farba podkładowa Reflex Grunt

Gotowa do użycia lateksowa farba matowa, przeznaczona do wstępnego malowania starych i nowych podłoży: cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, istniejących powłok malarskich, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych oraz tapet z włókna szklanego. Doskonale przygotowuje podłoże pod farbę docelową i ogranicza jej zużycie. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

ZASTOSOWANIE Lateksowa Farba Podkładowa Reflex Grunt jest gotowa do użycia farba matowa, przeznaczona do stosowania jako podkład pod farby lateksowe, akrylowe. Przeznaczona do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich, oraz powierzchni drewnianych i drewnopochodnych i tapet z włókna szklanego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach szkolno- wychowawczych (szkoty, przedszkola) i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także w branży spożywczej- bez bezpośredniego kontaktu z żywnościa.

WŁAŚCIWOŚCI Lateksowa Farba Podkładowa Reflex Grunt to najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na zmywanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu farba daje śnieżnobiałą„ nieżółknąca powlokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Wydajność farby sięga 12 m2 z 1 litra.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, bez kurzu, pyłu i zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne sezonowane co najmniej 3—4 tygodni, gipsowe co najmniej 2-3 tygodnie. Suche spoiny płyt g-k przeszlifować i odpylić. Stare odspajające powłoki malarskie usunąć. Ewentualne nierówności zaleca się wyrównać. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się (np. po szlifowaniu gładzi lub gipsu) zagruntować.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I nakładania: Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem. Nie dodawać innych farb, wapna lub kredy. Dla osiągnięcia wymaganego efektu zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby druga warstwę nałożyć po 2 h. Farby nawierzchniowe nakładać po upływie od 2 do godzin (w zależności od temperatury i chłonności podłoża). Lateksowa Farba Podkładowa REFLEX GRUNT może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Prace prowadzić w temperaturze od +10O C do +25 o C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć czysta woda.

Krycie: Klasa III

0dpornos‘c na mycie: Rodzaj II

Klasyfikacja połysku: mat

Rozcieńczalnik: woda.

Średnie zużycie: ok. 0,17 I/m2 (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej).

Temperatura stosowania/wilgotność powietrza: od +10”C do +25°C / s 80 %.

llość warstw: 1.

Aplikacja farby nawierzchniowej: po upływie 2 do godzin.

Sposób nanoszenia: pędzel, watek, natrysk.

Pełne właściwości farba osiąga po 28 dniach od nałożenia powłoki. Produkt posiada atest PZH.

Wydajność sięga 12 m2 z 1 litra.

Do pobrania