Capatox preparat do zwalczania glonów CAPAROL

Cena orientacyjna:

Zadzwoń

Opis

Gotowy do użycia preparat do zwalczania glonów na elewacjach.

Na porażenie glonami podatne są powierzchnie szczególnie narażone na zawilgocenie. Podatne mogą być zwłaszcza elewacje budynków – ocieplonych i nieocieplanych, usytuowane w pobliżu zbiorników wodnych lub w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Głównym środowiskiem życia glonów jest woda. Komórki glonów zawierają chlorofil, podobnie jak rośliny. Do życia potrzebują światła i dwutlenku węgla oraz azotu i materiałów z podłoża. Na fasadach najczęściej spotyka się glony aerofityczne (powietrzne). Z reguły składają się one z pojedynczej komórki lub szeregu komórek o średnicy rzędu 10 µm (zbliżone wielkością do cząsteczek pyłu). Przemieszczają się za sprawą wiatru i osadzają się na elewacjach, gdzie przy sprzyjających warunkach (wystarczająca ilość wody i substancji odżywczych), zaczynają się rozmnażać, tworząc kolonie. Nalot z glonów przybiera barwę zieloną.

Capatox można stosować na zewnątrz, na wszystkich typowych podłożach budowlanych np: mineralnych, takich jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynkach syntetycznych, starych nośnych powłokach farb fasadowych.

 

Sposób użycia produktu:

1. Diagnoza problemu:

Stwierdzono występowanie organicznych nalotów glonów, najczęściej w kolorze zielonym.

Warunki szczególne sprzyjające rozwojowi glonów:
– wysoka wilgotność
– podsiąkająca wilgoć z podłoża
– zacienienie fasady, które dłużej pozostają wilgotne,
– otoczenie – bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych,
– bliskość lasu, parków, zbiorników wodnych
– strony świata, problem porastania dotyczy przede wszystkim elewacji północnych i wschodnich

2. Czyszczenie zainfekowanych powierzchni

Powierzchnię zainfekowaną glonami, jeszcze przed zastosowaniem preparatu CAPATOX należy wstępnie oczyścić z nalotu. Technologię czyszczenia powierzchni (ręcznie lub mechanicznie – za pomocą myjki ciśnieniowej) należy dobrać indywidualnie w zależności od stopnia jej zainfekowania.
W przypadku bardzo silnego nalotu zaleca się jego wstępne mechanicznie usunięcie np. zeszczotkowanie.
W wypadku zmywania powierzchni za pomocą myjki wielkość ciśnienia i typ dyszy należy dostosować do wytrzymałości podłoża (uważając aby go nie uszkodzić). W wypadku zmywania tynków na systemach BSO temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar.
Po zmyciu powierzchnię pozostawić do wyschnięcia.

Nie można wykluczyć, że podczas usuwania nalotu nie dojdzie do uszkodzenia powierzchni, największe ryzyko stanowią słabe, nienośne warstwy (np. starych farb), dlatego należy być przygotowanym na ewentualną konieczność wykonania napraw czyszczonej powierzchni.

3. Dezynfekcja zainfekowanych powierzchni

Pomimo starannego oczyszczenia nie sposób uniknąć pozostania niewielkich ilości glonów na powierzchni elewacji. Zainfekowane powierzchnie należy zdezynfekować środkiem Capatox.
Na oczyszczone uprzednio podłoże nanosić preparat Capatox, mocno wcierając go szczotką lub pędzlem. Zalecane jest 2 lub 3 krotne naniesienie preparatu.
W zależności od rodzaju i właściwości (chłonności) podłoża przy jednokrotnym naniesieniu zużywa się ok. 100 ml/m2(100 g).
Następne naniesienie wykonać po wchłonięciu się poprzedniej warstwy preparatu.
Dawka skutecznie zwalczająca glony to min 250 ml/m 2(250 g).
Dezynfekcję można przeprowadzić, gdy temperatura powietrza i otoczenia wynosi min +50C a maks. +250C. Dezynfekcji nie przeprowadzać przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych np. kiedy zachodzi ryzyko wystąpienia opadów atmosferycznych, ponieważ opad może spłukać preparat z podłoża, W takiej sytuacji dezynfekcja będzie nieskuteczna.

Po wykonaniu dezynfekcji powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia (min 48 godz.). Zdezynfekowanej powierzchni nie wolno ponownie zmywać!

Preparatu nie nanosić metodą natrysku !

4. dodatkowe zabezpieczenie powierzchni

Dezynfekcja środkiem Capatox likwiduje istniejący nalot, nie gwarantuje jednak trwałej ochrony przed ponownym porażeniem glonami.
Dlatego aby zabezpieczyć zdezynfekowane powierzchnie przed ponownym porażeniem, zaleca się dwukrotne naniesienie ochronnej powłoki malarskiej z farby zawierającej substancje czynne, np. Muresko- Premium. Należy przestrzegać zalecanego zużycia farby.
Malowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu preparatu Capatox, w sprzyjających warunkach (+ 20 0C ; wilgotność względna 60 %) najwcześniej po ok. 48 godz. Farbę nanosić wałkiem lub pędzlem, nie natryskiwać. Przerwa technologiczna po naniesieniu 1 warstwy farby wynosi: min. 6 godz.
Podobnie jak dezynfekcję, malowanie należy również wykonać przy odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie informacyjno-technicznej farby.

Do pobrania