Biogrip grunt Głęboko penetrujący KERAKOLL

Głęboko penetrujący grunt izolujący na bazie wodnej do suchych i chłonnych podłoży na bazie mineralnej, cementowej lub gipsowej, certyfikowany i ekokompatybilny, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, o najniższej emisji lotnych związków organicznych. Przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników.

Cena orientacyjna:

70

Zadzwoń

Opis

Biogrip tworzy zwarty film izolujący, redukuje i reguluje nasiąkliwość podłoży bardzo porowatych, przedłuża obrabialność zapraw wyrównawczych i klejów naturalnych.

ZALETY PRODUKTU:

• Gotowy do użycia
• Bezrozpuszczalnikowy
• Wiąże pył
• Wydłuża czas obrabialności klejów i zapraw wyrównujących
• Spaja słabsze podłoża
• Odpowiedni do podłoży ogrzewanych

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Przeznaczenie
Redukuje nasiąkliwość podłoży bardzo porowatych, wiąże pył, spaja słabsze podłoża.
Materiały:
– kleje mineralne, dyspersyjne kleje organiczne mineralne
– kleje cementowe i dyspersyjne
– mineralne szpachle, zaprawy wyrównawcze i samopoziomujące
– szpachle, zaprawy wyrównawcze, tynki cementowe i gipsowe
Podłoża:
– tynki gipsowe i cementowe
– jastrychy mineralne
– jastrychy cementowe
– płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe
– stabilne płyty wiórowe, beton komórkowy
– beton prefabrykowany i wylewany na budowie
Wewnątrz, do podłóg i ścian, również w pomieszczeniach zawilgoconych, do ścian zewnętrznych.
Nie stosować
Na podłogi zewnętrzne, jako uszczelnienie, na podłoża metalowe, niestabilne podłoża drewniane, podłoża mokre lub narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.

 

Opakowanie Kanistry 5 kg / 10 kg
Wydajność ≈ 0,2 – 0,3 kg/m2
Przechowywanie ≈ 12 miesięcy