Uniwersalny grunt szybkoschnący Active Grunt Kerakoll

Cena orientacyjna:

35

Zadzwoń

Opis

Uniwersalny grunt szybkoschnący. Do mineralnych podłoży chłonnych, w tym cementowych, wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Doskonały do szybkiego i efektywnego wyrównania chłonności.
Active Grunt upraszcza aplikację kolejnych warstw. Ułatwia rozkładanie zapraw wyrównujących i klejów mineralnych.
  • Doskonale wyrównuje chłonność podłoża
  • Zabarwiony dla ułatwienia kontroli wykonania prac
  • Głębokopenetrujący
  • Gotowy do użycia
  • Odpowiedni do podłoży ogrzewanych
Wydajność ≈ 0,1 – 0,2 kg/m2
Przechowywanie ≈ 18 miesięcy

 

Zastosowanie
Przeznaczenie użytkowe:
Active Grunt przeznaczony jest do chłonnych  podłoży cementowych, wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Do stosowania przed układaniem wylewek samopoziomujących i zapraw wyrównujących, klejów mineralnych i cementowych, szpachli, tynków w celu poprawy przyczepności do podłoża. Do ścian i podłóg.
Do wewnątrz i na zewnątrz.
Active Grunt mocno ogranicza chłonność porowatych podłoży zapewniając skuteczne wiązanie kolejnych materiałów.
Produkty zgodne:
– mineralne zaprawy klejowe do płytek i kamienia naturalnego
– jastrychy cementowe i anhydrytowe
– wylewki samopoziomujące cementowe i anhydrytowe
– tynki cementowe, wapienne i gipsowe
– mineralne zaprawy hydroizolacyjne
Podłoża:
– stare i nowe jastrychy i wylewki samopoziomujące
– porowaty beton
– tynki cementowe, wapienne i gipsowe
– płyty kartonowo-gipsowe i bloki gipsowe
Nie stosować:
– na podłoża niechłonne, takie jak płytki, gładki beton, metal, PVC, OSB, lastryko, farby olejne,  powierzchnie żywiczne, itp.
– na powierzchniach styku materiałów gipsowych/anhydrytowych oraz cementowych
– przed aplikacją klejów dyspersyjnych
– na podłożach narażonych na kapilarne podciąganie wilgoci
– jako hydroizolacja lub jako powłoka hydrofobowa na elewacji
Technologia użycia
Przygotowanie podłoży
Podłoże powinno być zwarte i trwałe, wolne  od pyłu, tłuszczu i oleju. Części luźne i słabo
związane, jak resztki cementu, wapna, lakierów, farb i klejów, muszą być całkowicie usunięte.
Podłoże musi być zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.
Wylewki samopoziomujące na bazie cementu lub anhydrytu nie mogą mieć na powierzchni mleczka lub pyłu. Należy zeszlifować ją papierem ściernym w celu usunięcia mleczka a następnie odpylić. Wilgotność, mierzona wilgotnościomierzem węglikowym (CM), tynków gipsowych powinna wynosić ≤ 1%, jastrychów anhydrytowych ≤ 0,5% lub ≤ 0,3% przy ogrzewaniu podłogowym.
Przygotowanie
Active Grunt jest od razu gotowy do użycia.
Każdorazowo wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.
Nanoszenie
Nalać odpowiednią ilość Active Grunt do pojemnika lub kuwety malarskiej. Zanurzyć
wałek malarski lub pędzel i nałożyć równomierną warstwę na całej powierzchni podłoża. Powtórzyć operację pokrywania powierzchni prostopadle do poprzedniego kierunku rozprowadzania.
Zależnie od chłonności podłoża oraz warunków otoczenia, prace po nałożeniu Active Grunt można kontynuować w ciągu 15-30 minut.
Stosować w temperaturze 5-35 °C.
Czyszczenie
Pozostałości Active Grunt zmywa się z narzędzi wodą przed całkowitym stwardnieniem produktu.