Kerakoll Primer A Eco grunt koncentrat 5L

Cena orientacyjna:

120

Zadzwoń

Opis

Ekokompatybilny, certyfikowany, wodny grunt do mineralnych, suchych podłoży chłonnych na bazie cementu, gipsu i anhydrytu, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, o najniższej emisji lotnych związków organicznych. Przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników.
Primer A Eco tworzy spajającą powłokę izolacyjną, odpowiednią do neutralizacji ekspansywnej reakcji chemicznej podłoży na bazie gipsu i anhydrytu w zetknięciu z zaprawami i klejami mineralnymi. Redukuje i reguluje chłonność podłoży o wysokiej porowatości.
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Skutecznie wiąże pył
  • Wydłuża czas obrabialności klejów i zapraw wyrównujących
  • Odpowiedni do podłóg ogrzewanych
Opakowanie Kanistry 25 kg / 5 kg / 1 kg
Wydajność ≈ 0,15 – 0,25 kg/m2
Przechowywanie ≈ 12 miesięcy

Przeznaczenie
Tworzenie odpowiedniej bariery dla uzyskania neutralizacji ekspansywnej reakcji chemicznej podłoży na bazie gipsu i anhydrytu przed układaniem płytek ceramicznych przy użyciu klejów mineralnych i cementowych i/lub do regulacji chłonności podłoży bardzo porowatych.
Materiały:
– Kleje Żelowe, kleje mineralne, dyspersyjne kleje organiczne mineralne
– kleje cementowe i dyspersyjne
– mineralne szpachle, zaprawy wyrównawcze i samopoziomujące
– szpachle, zaprawy wyrównawcze, tynki cementowe i gipsowe
Podłoża:
– tynki gipsowe i cementowe
– jastrychy mineralne
– jastrychy cementowe i anhydrytowe
– płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe
– stabilne płyty wiórowe, beton komórkowy
– beton prefabrykowany i wylewany na budowie
Wewnątrz, do podłóg i ścian, również w pomieszczeniach zawilgoconych, do ścian zewnętrznych.
Nie stosować
Na podłogi zewnętrzne, jako uszczelnienia, na podłoża metalowe, niestabilne podłoża drewniane, podłoża mokre lub narażone na kapilarne podciąganie wilgoci.