Malowanie fasad w słoneczne dni

Zbyt silne słońce nagrzewa elewacje do poziomu, w  którym malowanie staje się szybko niemożliwe z powodów technicznych. Jaka jest więc maksymalna temperatura, odpowiednia dla farby fasadowej? Gdzie leżą granice wytrzymałości produktu? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w poniższym materiale.

 

Maksymalna temperaturakarolek1_resize

Materiały powłokowe znoszą relatywnie wysokie temperatury bez większych problemów. Przykładowo ciemne fasady nagrzewają się w pełnym słońcu nawet do 70ºC, nie powodując przy tym uszkodzeń farby. Należy sobie jednak zdać sprawę, że istnieją wyraźne granice wytrzymałości produktów. Dlatego, gdy planujemy malowanie dużych powierzchni fasad bez ryzyka powstania wad optycznych, powinniśmy przestrzegać restrykcyjnych zasad temperatury obróbki. Musimy także mieć świadomość, że temperatura wpływa bezpośrednio na takie parametry jak: czas otwarty, niebezpieczeństwo „wypalenia”, możliwość dokonania poprawek, rozpływ czy też ostateczny odcień koloru. Co więcej, temperatura graniczna jest uzależniona od rodzaju wykorzystanego spoiwa (żywice lub szkło wodne).

Ogólne reguły sztuki budowlanej

Ogólne reguły sztuki budowlanej w zakresie farb i lakierów zostały określone w normie PN EN 1062: „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton”. Przedstawiony dokument precyzyjnie określa warunki, w  jakich można wykonywać prace malarskie. Według normy, wyroby powłokowe nie powinny być nakładane w  następujących warunkach atmosferycznych:

 • na zamarznięte podłoża;
 • podczas deszczu i  mgły (w  przypadku podłoży nieosłoniętych);
 • na podłoża wilgotne;
 • podczas silnego, gorącego lub suchego wiatru;
 • jeśli temperatura podłoża przekracza 35ºC;
 • w temperaturach poniżej 5ºC (bez specjalnego zabezpieczenia)

Bez_tytulu_resizeTemperatura podłoża i kolor

Analizując zapisy normy PN EN 1062, można wyciągnąć wniosek, że o ostatecznym efekcie prac malarskich nie decyduje temperatura powietrza, lecz temperatura malowanego podłoża. I właśnie dlatego należy zawsze sprawdzać, czy wartości określone w  normie nie zostały przekroczone. Wskazane w  dokumencie maksima obowiązują zarówno dla czasów nakładania, jak i schnięcia powłok. Podkreślenia wymaga również fakt, że na nagrzewanie się powierzchni dodatkowy wpływ ma kolor powłoki. Oznacza to, że temperatura podłoża niejednokrotnie może znacznie przekroczyć zmierzoną temperaturę powietrza.

 

Niezbędny czas

Wykonując prace malarskie nie wolno zapomnieć o zapewnieniu powłokom właściwego czasu schnięcia. Należy zdać sobie sprawę, że zbyt chłonne podłoża skracają czas fazy mokrej i negatywnie wpływają na procesy wiązania. Przykładowo farby silikatowe podczas szybkiego wysychania, nie twardnieją wystarczająco pod względem chemicznym. W  takim przypadku, pozostałe i  niezwiązane szkło wodne posiada nadal wysokie właściwości wodnorozpuszczalne i może zostać w łatwy sposób wypłukane (np. przez deszcz). W skrajnych przypadkach, może dojść nawet do wytrawienia szkła okiennego.

 

Opisane przykłady wyraźnie wskazują, że nie można jednoznacznie określić dopuszczalnej, maksymalnej temperatury powietrza dla elewacyjnych prac malarskich. Decyzja, czy można rozpocząć prace malarskie czy nie, powinna być każdorazowo podejmowana przez wykonawcę. Decyzja ta powinna być jednak zawsze poprzedzona gruntowną analizą, zarówno warunków pogodowych, jak i obiektowych. W takich przypadkach należy zawsze kierować się następującymi zasadami:

 • prace malarskie należy rozpoczynać możliwie wcześnie rano;
 • nie należy malować ścian rozgrzanych uprzednio przez słońce;
 • należy możliwie najdokładniej przewidzieć potrzebny czas schnięcia przed spodziewanym oświetleniem słonecznym;
 • należy unikać ciemnych kolorów;
 • podczas pracy należy sprawdzać, czy woda nie odparowuje zbyt szybko;
 • należy gruntować malowane powierzchnie tak, aby niepożądane efekty nie były wzmacniane podwyższoną temperaturą.

IMG_1863_resize

PODSUMOWANIE

Zewnętrzne warunki wykonywania powłok ograniczone są nie tylko niskimi, lecz także zbyt wysokimi temperaturami. Niekorzystne warunki atmosferyczne nie muszą jednak oznaczać konieczności zawieszania prowadzonych prac malarskich. Odpowiednie zabiegi organizacyjne i  właściwe przygotowanie zapewniają uzyskanie optymalnego efektu, także w niesprzyjających warunkach. Jednak w skrajnych przypadkach, gdy nie pomaga nawet optymalizacja pracy, pomocne mogą okazać się zabiegi ogólnobudowlane np. osłonięcie elewacji siatkami lub plandekami czy odpowiednio obfite gruntowanie.

 

 

źródło: Caparol

autor: Włodzimierz Krupa Dyrektor Działu Technicznego Caparol

©2013 Kolor System - Wszelkie prawa zastrzeżone.